Sedummixmatten voor dak en bodem

Filtert fijnstof, isoleert, dempt geluid en is prachtig om te zien.

Sedum op plat dak

Het toepassen van sedummixmatten op platte daken is heel eenvoudig. Het dak heeft een draagkracht nodig van zo’n 65 kilo vanwege de opname van water. Sedumvetkruid wordt niet hoger dan 15 centimeter is onderhoudsarm. Bemesten is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Een sedummixmat bestaat uit 6 tot 8 verschillende soorten vetkruiden die met de jaargetijden mee bloeien.

Greenroof4life levert uit eigen kwekerij en heeft grote hoeveelheden op voorraad.

Sedum op plat dak
Sedum op hellend dak

Sedum op hellend dak

Je kunt sedummixmatten toepassen op hellende daken tot zo’n 25-30 graden. De stelregel is dat de matten geschikt zijn voor schuine daken waar je nog zonder moeite kunt lopen. In de praktijk is dat zo’n 25 tot 30 graden.

Sedummixmat bestaat uit 6-8 verschillende soorten vetkruiden en bloeien met de jaargetijden mee. Sedumvetkruid wordt niet hoger dan 15 centimeter is onderhoudsarm. Bemesten is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Greenroof4life levert uit eigen kwekerij en heeft grote hoeveelheden op voorraad.

Sedum als bodembedekker

Als bodembedekker hebben sedummixmatten een aantal voordelen. Het geeft een prachtige natuurlijke uitstraling, is onderhoudsarm, filtert geluid en fijnstof en zorgt voor een goede waterberging.

Sedummixmatten wordt als bodembedekker veel toegepast bij taluds, rotondes en traimrails.

Het gebruik van sedum kent nauwelijks beperkingen: je kun het toepassen in grote landschappelijke of grootstedelijke projecten of op kleine schaal in een particuliere tuin.

Greenroof4life levert uit eigen kwekerij en heeft grote hoeveelheden op voorraad.

Sedum bodembedekker

Offerte? Vragen over sedum?

© Copyright - Greenroof4life - 2018